Other forms Remove the "si"

Indicative

Present
io mi godo
tu ti godi
lui si gode
noi ci godiamo
voi vi godete
loro si godono
Present perfect
io mi sono goduto
tu ti sei goduto
lui si è goduto
noi ci siamo goduti
voi vi siete goduti
loro si sono goduti
Imperfect
io mi godevo
tu ti godevi
lui si godeva
noi ci godevamo
voi vi godevate
loro si godevano
Pluperfect
io mi ero goduto
tu ti eri goduto
lui si era goduto
noi ci eravamo goduti
voi vi eravate goduti
loro si erano goduti
Simple past
io mi godei
tu ti godesti
lui si godé
noi ci godemmo
voi vi godeste
loro si goderono
Past perfect
io mi fui goduto
tu ti fosti goduto
lui si fu goduto
noi ci fummo goduti
voi vi foste goduti
loro si furono goduti
Future
io mi goderò
tu ti goderai
lui si goderà
noi ci goderemo
voi vi goderete
loro si goderanno
Future perfect
io mi sarò goduto
tu ti sarai goduto
lui si sarà goduto
noi ci saremo goduti
voi vi sarete goduti
loro si saranno goduti

Subjunctive

Present
che io mi goda
che tu ti goda
che lui si goda
che noi ci godiamo
che voi vi godiate
che loro si godano
Past
che io mi sia goduto
che tu ti sia goduto
che lui si sia goduto
che noi ci siamo goduti
che voi vi siate goduti
che loro si siano goduti
Imperfect
che io mi godessi
che tu ti godessi
che lui si godesse
che noi ci godessimo
che voi vi godeste
che loro si godessero
Pluperfect
che io mi fossi goduto
che tu ti fossi goduto
che lui si fosse goduto
che noi ci fossimo goduti
che voi vi foste goduti
che loro si fossero goduti

Imperative

Present
-
goditi
si goda
godiamoci
godetevi
si godano
 
 
 

Conditional

Present
io mi goderei
tu ti goderesti
lui si goderebbe
noi ci goderemmo
voi vi godereste
loro si goderebbero
Past
io mi sarei goduto
tu ti saresti goduto
lui si sarebbe goduto
noi ci saremmo goduti
voi vi sareste goduti
loro si sarebbero goduti
 
 

Infinitive

Present
godersi
Past
essersi goduto
 
 

Gerund

Present
godendosi
Past
essendosi goduto
 
 

Participle

Present
gaudentesi
gaudentisi
Past
godutosi
godutisi
godutasi
godutesi